23 Temmuz 2014 Çarşamba

Kalp Ritim Bozuklukları

KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

Kalp ritim bozuklukları veya tıpta yaygın kullanılan adıyla kalp aritmileri diye söylenince, kalp kasının kasılma düzeninde meydana gelen her tür sapma olarak anlaşılır. Kalp ritim bozukluklarının sebeplerini, bilhassa ve bunlara karşı yapılacak iyileştirme uygulamalarını güzel değerlendirmek amacı ile kalbin yapısını ve işlevini çalışmasını bilmek önemlidir.
Kalp kasını meydana getiren son derece özelleşmiş lifler ritmik ,yani muntazam aralıklarla kasılabilme özelliği vardır. Kalbin sağ kulakçığındaki üst ana toplardamar başındaki kalbe açıldığı yerde olan sinüs kulakçık düğümü bütün kalp kasına yayılan uyanların merkezidir. Baksa bir şekilde tabiri ise, sİnüs kulakçık düğümü kalp atımlarının temposunu ayarlayıp belirler. Kalp kasını meydana getiren bütün kas liflerinin özelleşmiş yapılan ve aralarındaki bağlantılar aracılığı ile sinüs kulakçık düğümünden muntazam aralıklarla çıkan uyanlar sinir liflerine gerek duymadan basitçe yayılır.

Kalp atım çevrimi, yani kalbin kasılıp gevşemesi altta işaret edilen zamanı izler: Sinüs kulakçık düğümünden sebeplenen uyan, yayıldığı  iki kulakçık kasının çabucak kasılmasına olanak tanıyarak kulakçıklar ile kan cıklan ayıran lifli bölmeye çalışır. Bu bölmede 2. bir uyan merkezi bulunan kulakçık karıncık düğümü vardır. Bu düğümden sebeplenen özel kas liflerinden oluşmuş bir demet, karıncıkları ayıran bölmeyi takip ederek uyaranı kalbin tepesine, yani karıncık liflerinin kasılmaya başlayacaklan yere iletir.
Kuakçık karıncık düğümü normal şekilde sinüs kulakçık düğümünün denetimi altındadır ve kulakçıklann her kasılmasını karıncıkların kasılması takip eder. Ama bir takım bozukluklar nedeni ile  bu denetleme düşer ve kulakçık karıncık düğümü kendisinin başına karıncıkların kasılma temposunu tayin etmeye başlar.
Kalp karıncıklarının kasılması (sistol) ve bunun sayesinde kanın aort vasıtasıyla büyük ,akciğer atardamarı aracılığı ile küçük dolaşıma pompalanması 0 , üç saniye sürmektedir. Karımncıkların gevşemesi (diyastol) ve bu sayede dolaşımdan gelen karıncıklara dolması için geçen süre yse 0,5 saniye olamktadır. Bu biçimde kalp atım çevrimi dakikada takribî olarak 70 defa yinelenmiş olur. Kalp ritim bozuklukları büyük ihtimalle uyarının merkezi bölgeye veya belirtilerin şekline göre yapılır.

Fizyolojik bakış yönünden ise kalp ritim bozuklukları kalp kasılmasına start veren uyanların meydana gelmesi, yayılması veya oluşma ve yayılma aşamalan esnasında meydana çıkan bozuklukların temelinde sınıflandırılabilir. Bunlardan bir takımları, örneğin son grup içine giren birinci derecede kulakçık karıncık kalp bloku gerçek anlamda bir ritim bozukluğuna neden olmaz.

TAŞİKARDİ
Taşikardi kalp ritminin istirahat sırasında normal olarak ulaşacağı üst sınırı aşan bir hız kazanmasıdır. Sinüs taşikardi  Sinüs taşikardisi normal bir fizyolojik haldir. Zaman süresince farkına dahi olmadan meydana çıkabilir. Vücudun değişik durumlarının yarattığı ihtiyaçlara, ahenk gösterme özelliği bulunmaktadır. Taşikardi bu amaçla sık sık devreye girip oluşur. Örneğin, mühim ölçüde kas gücü gerektiren işler yapılırken nabız atışının hızlandığını herkes tarafından bilinir. Kasları çalıştıran bir işi yaparken enerji ihtiyacı artar. buda kaslara yeterli seviyede oksijen verilmesiyle karşılanabilir.
Heyecan sırasında kalp atımlarının hızlanması ruhsal alandaki değişikliği çok doğru ve açık şekilde ortaya koyduğu için  kalp çarpıntısı, bütün aşk romanlarında en fazla kullanılan kelimelerden biridir. Kalp atımlarında bu tür hızlanma aracısız sempatik sinir sisteminden sebeplidir. Duyulan heyecanın beyinde yarattığı  durum sempatik sinirleri uyarır.
Bu sinirler ise kalp atımlarınının hızlanmasını sağlar. Kalp atımlarının hızlanması, hareket artışı halinde vücudun gereksineceği oksijeni de sağlar. Ama isterse zorlukla harcama ,istersede heyecan duyma olsun oluşan bu durumlar karşısında insanların verdiği reaksiyon,tepki aynı değildir. Bilhassa fiziki zorluklarla harcamaya alışmış bir şahsın kalp atımlarındaki yükseliş ,böyle bir enerji harcamaya alışık olmayan kişilerden azdır.
Kalp ritmi kahve ve alkol tüketimine yada çok fazla sigara içmenin neden olduğu durumlardada hızlanabilir. Ek Olarak bir önceki durumlarda kalp atım düzeninin hızlanmasından yakınan bu uyarıcı maddelere karşı da aşırı duyarlılık gösterirler.

Taşikardi bazen gerçek bir hastalık bulgusu olarak da meydana çıkar .Vücut sıcaklığı 37°C'yi aştığı durumlarda, her bir derecelik yükselme sonunda kalp ritminde ortalama 10 atımlık artış meydana gelir. Bilhassa büyük kanamaların ardından meydana gelen şoklarda taşikardi en karakteristik semptomlardandır.

Damar Sağlığı

 damar duvarları zedelenir ve damarda pıhtı oluşur. Koroner damarlarda oluşan bu daralma sonucu içinden geçen ve kalbi besleyen kan miktarı azalacağından ötürü kalpte problemler oluşmaya başlar. Bunun yakınında vücuttaki öbür damarlarda meydana gelen daralma, kan basıncının yükselmesi ve kanın pıhtılaşmasına bağımlı değişik damar hastalıkları ortaya çıkabilir.

Venöz Tromboz Nedir?

Mitral Kapak Replasmanı Nedir?

Supaksiller kesi ile mitral kapak replasmanı; ilk başta Japonların kalpte kulakçıklar arasındaki deliği kapattığı teknikti. Ama biz bu tekniği yıllar içerisinde geliştirerek, hem doğuştan olan deliği kapattığımız buna benzer ,hem de o bölgeden mitral kapağın değişimini (replasmanını) yaptığımız bir teknik durumuna getirdik. Göğsü açmadan, koltuk altından ufak kesi ile kalp kapağı değişimi, ASD (doğumsal kalp anomalisi) ve kalp deliği tamiri yapıyoruz.


20 Temmuz 2014 Pazar

Astım ve Gebelikte Çevresel faktörler

Astım ve Gebelikte Çevresel faktörler

Çеvrеsеl etkenlerin önеmini göstеrеn diğеr bir ispat isе mеslеksеl astımdır. Yıllarca astım ilе uyumlu hiçbir yakınması olmayan kişidе, bеlirli iş kollarında çalışmaya başladıktan sonra astımın meydana gelmesi  bunu dеstеklеmеktеdir. Tüm bu bulgular gеnеtik etkenlerin yanı sıra çеvrеsеl faktörlеrin dе astımın meydana gelmesinde önеmli rollеr oynadığını göstеrmеktеdir.

Astımda Gеnеtik Faktörlеr
 Astım'da bilinеn еn önеmli risk etkeni atopidir. Atopi çеvrеsеl alеrjilеrе karşı aşırı seviyede IgE sеntеz еdilmеsi anlamına gelir. Atopik kişilеrdе astım riski atopik olmayanlara görе 10-20 kat daha fazla oradadır. Atopik dеrmatitli ya da alеrjik rinitli hastalarda bronş astımının %40-70 gibi yüksеk seviyelerde görülmеsi dе astımda atopinin önеmli bir risk faktörü olduğunu gösterir. Atopinin  çıkmasında isе gеnеtik etkenler rol oynar.

 Çеvrеsеl Faktörlеr
 Astım oluşumunda diğеr önеmli faktör isе çеvrеsеl faktörlеrdir. Çеvrеnin önеmi ana karnındaykеn ortaya çıkar. Gеbеliktе sigara içеn annеlеrin bеbеklеrindе astım vе diğеr solunum sistеmi hastalıkları sigara içmеyеn annеlеrе görе daha fazla görülmеktеdir.

Evlеrindе sigara içilеn çocukların idrarında sigara mеtaboliti olan kotinin seviyeleri anlamlı oranda yüksеk bulunmuş vе sigara balkonda dahi içilsе sigara içilеn еvlеrdе çocukların yoğun olarak sigara dumanına maruz kaldıkları görülmüştür vе sigara içilеn еvlеrdеki bеbеklеrе astım içilmеyеnlеrе görе 3 kat fazla oranla bulunmustur

Bеbеk hеnüz doğmadan, intrautеrin evrede (ana rahmindе ikеn) annеnin karşılaştığı çеvrеsеl etkenlerden еtkilеnir. Dolayısıyla annеnin yaşadığı ortam bеbеktе astım meydana gelmesinin riskini yükseltebilir. Gеbеliktе sigara içеn annеlеrin bеbеklеrindе astım vе diğеr solunum sistеmi hastalıkları sigara içmеyеn annеlеrе görе daha yoğundur.

Allеrjеnlеr
Gеnеtik yatkınlığı olan bеbеklеrdе hayatlarının ilk yıllarında allеrjеnlеrlе sık olarak karşılaşma bilinеn еn önеmli çеvrеsеl risk etkenidir. Ev tozu akarları tüm dünyada astım nеdеnlеrinin başında gösterilmektedir. Epidеmiyolojik incelemelerde gеnеl popülasyonda akar duyarlılığı %5-30 arasında dеğişirkеnlik gösterir, astımlı hastaların %85'indе akar duyarlılığı görülmüştür.
Sigara
Bеbеklik dönеmindе sigara dumanına maruz kalan kişilеrdе solunum yolu еnfеksiyonları, astım vе öbür solunum sistеmi hastalıkları daha sık görülmеktеdir. Bеbеklеrdе sigara dumanı ortamdaki allеrjеnlеrе karşı duyarlanmayı basitleştirmektedir

22 Haziran 2014 Pazar

GEBELİKTE 5. HAFTA

GEBELİKTE 5. HAFTA

Bu hafta artık resmen gebesiniz doktorunuz tarafından yapılan ultrason muayenesinde bebeğinizin kalp atışlarınızı duyabilirken bu hafta boyu 5mm ağırlığı 0,4gr dır. Bebeğin organları gelişimine başlamıştır gebelikte ilk 3 ay organ gelişim iiçin önemlidir. Aslında bu haftada bebek bir insan görünümü yoktur daha çok küçüktür vücudu 3 kısımdan meydana gelire ektoderm, mezoderm, endoderm bu kısımlar daha sonraları organların dokularını meydana getirecekler. Bebeğin beyin, omur ilik, omurga ve sinirlerin oluşacağı noral tüp yani sinir yolu endoderm kısmında oluşacaktır. Bu tabakanın diğer özellikleriyse bebeğin saç,tırnak,meme, ter bezi, diş minelerinin olgunlaşmasını sağlamaktır.

Anne adayları gebeliğin bu erken dönemlerinde bir takım şikayetleri olmaktadır bunlar mide bulantıları, yorgunluk, sık idrara çıkma, göğüs ağrısı gibi özellikle ilerleyen haftalarda mide bulantısı kendini daha çok hissettirecektir.

Gebelik dönemi boyunda egzersiz yapmayı kendinize alışkanlık edinin sizi daha kuvvetli kılacak hem fiziksel hem psikolojik olarak size güç verecektir. Gebelikte bazı ağrı ve acılar oluşmaktadır bunların önüne geçmek ve hafifletmekte yardımcı olacaktır yaptığınız egzersizler. Ayrıca fiziksel açıdan zorlanma gücünüzü de arttırıp sizi güçlendirecektir.

Gebelik döneminde düzenli egzersiz yapan anne adayları doğum sonrasında kendilerini daha çabuk toparlayıp esi hayatlarına daha çabuk dönmeleridir. Sizin keyif alacağınız sıkılmadan yapabileceğiniz egzersizleri tercih etmeniz faydalı olacaktır özellikle anne adaylarına uygun olan yürüyüşler ve yüzme egzersizleridir.
Gebeliğin ilk 3 ayı bebek organlarının geliştiği dönedir doktor kontrollerini aksatmadan gitmeli ayrıca kesinlikle doktorunuza danışmadan ilaç kullanımı yapmamalısınız. Daha önceden biri laç tedavisi tedaviniz sürüyorsa bunu doktorunuzla paylaşmanız gerekmekte. Ayrıca sadece ilaçlar değil bazı kullandığınız bitkisel türde takviyeler olabilir bunları da doktorunuz ile paylaşmanız gerekli.21 Haziran 2014 Cumartesi

Gebelikte 4. Hafta

GEBELİKTE 4. HAFTA

Bu hafta anne adayımız gebe artık bir hamile kadındır. Aslına bakarsanız gebe kadınlar bu haftayı daha gebeliğimin ilk haftası diye söylerler ama bu hafta dördüncü haftadır gebelik hesaplaması son adet tarihinin ilk gününe göre yapılmaktadır. Mucizevi birleşme oldu yani sperm hücresi ile yumurta birleşti ve iki tarafın gen yapısından ortaya yeni bir gen yapısı meydana geldi. bu haftada anne adaylarımız bir anne adayı olmuştur fakat daha kendisi bile farkında olmayabilir. Şöyle düşünebilir anne adayları son adet kanaması gecikmesi ve son adet zamanının olması gereken ilk gününden 10 gün gecikmesi şeklinde olabilmektedir. Gecikme 10 gün olmuşsa artık kesin gibi bir şey vardır ortada ve eczanelerden alınabilen idrar gebelik testi ile ilk testini yapabilir bunun sonucu pozitif çıkarsa kan testi ile doğrulanır ancak anne adayı garanti sonuç için kesinlikle kan testi yaptırmalı. Kan testi Pozitif çıkarsa doktorunuz sizin gebelik hesaplama işlemini yaparak kaçıncı haftada olduğunuzu belirtir

gebelikte 4. haftada hücreler bölünmeye ve çoğalmaya başlar ve bebeğin ilk hücresi meydana gelir bu ilk oluşan hücre ismi tıpta zigot olarak adlandırılmaktadır. ve merolo follop yolculuğunu sona ererek uterus kısmına yapışmış olacaktır.

bu haftada gebelik belirtileri yavaş yavaş başlayabilir sabah buluntıları, kokulara karşı hassiyet, hafif şekilde baş dönmeleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Anne adayları bu haftada genelde ilk doktor muayenelerini olurlar ve gerekli testler yapılır gebelik haftası tam olarak doktor tarafından hesaplanır anne ve bebeğin gebelik süresince oluşabilecek olumsuz durumları tetikleyen bir etken olup olmadığı araştırılır.

18 Haziran 2014 Çarşamba

3 Haftalık Gebelik

GEBELİKTE 3. HAFTA

Gebeliğin 3. Haftasına geldiğimizde henüz daha tam olarak gebe olmadığınız bir dönemdir spermler henüz rahime ulaşıp yurmutayı döllemiş değil.  Gebeliğin 4. Haftasında bebeğiniz rahme yerleşme aşamasını tamamlayacaktır. Ancak bu haftada sperm arık rahim yolculuğuna başlamıştır.
Yumurta hücresini dölleyen bir tane sperm 40 haftalık uzun bir dönemin başlangıcını yapacak ve yolun en başı olan dönem gebeliğin 3. Haftasına denk gelmektedir.

Kadının yumurta hücresi, yumurtalıkta oluşmuş olan folikülün çatlaması ile oluşmaktadır. Yumurta hücresiyle aynı tarafta olan fallop tüpünün saçakları tarafından hücre iç kısma alınır ve böylelikle bu hücre, tüpün iç boşluğuna ilerlerler. İlişkinin ardından kadının yumurta hücresinin etrafı yüzlerce sayıda sperm ile çevrelenir. Fakat bu savaşı sadece tek bir sperm kazanır en yetenekli olan sprm kazanır (ikiz durumu hariç). hafta hafta gebelik takibini doktor kontrolü altında geçiriniz.

 Tüpün içine ulaşan yumurta hücresi, rahimin içerisine doğru ilerler ve bu noktada kendisini bekleyen sperm hücreleri ile buluşur. Bundan sonrasında ise, o en kritik anlar yaşanır. Sperm hücreleri içerisindeki en güçlü olanı, yumurta hücresince içine doğru alınır ve alınmasıyla beraber yumurta hücresi diğer  bir hücrenin içeriye girmesini engelleyecek şekilde kapatılır. Bebek oluşumu içi gereken ilk adımlar atılmış oldu.
Gebelik döneminde anne adayının her zaman ve düzenli yapmasında çok fayda olduğu spor ve egzersizler vardır bunları yapmak anne ye ve bebeğe bir çok yarar sağlar. Bununla beraber yapılan egzersizler psikolojik yönden de anne adayını besleyecektir. Her gün yaklaşık 15 dakika spor yapmak kan dolaşımını hızlandırır ve bebeğe daha çok kan akımını sağlar bebeğin gelişimine önemli katkı sağlar. Bizim bologumuz da konularımız tamamlayana gebelik bilgisi.com adresinden ulaşabilirsiniz.Fakat durum böyle diye aşırı derecede egzersiz yapmak zararlı olacaktır. Özellikle egzersiz esnasında vücut sıcaklığının çok yükselmemesine dikkat edilmelidir. Kan akımını yavaşlatan yada durduran hareketlerden kaçının. Isınmadan spora başlamayın.  Dakika aralarla nabız atım hızı ölçümü yapılmalı ve bu hız dakika da 140 atımı geçmemeli. Egzersizler birden bire kesilmemeli kademeli olarak yavaşlatılarak sonlandırılmalı. 

GEBELİKTE 2. HAFTA

GEBELİKTE 2. HAFTA

Gebelikte  2. Hafta da genelde test yapılmaktadır. Eczaneden alınan bir idrar testi ile ilk olarak yapılabilir. Ancak cinsel ilişki üzerinde 2 hafta geçmesi gerekli ki bu idrar testinin doğru çıkma ihtimali yükselsin. Yada bazı kadınlar gebe kaldığını adet gecikmesi olduğunda fark ederler ve test yapmaya başvururlar idrar testi yanılma payı vardır ancak kanda yapılan gebelik testinin yanılma payı yoktur eğer eczaneden alınan testte pozitif çıkarsa bunu kan testi ile teyit ettirmeniz gerekir.
Yapılan bu idrar testinde gebelik hormonu bakılmaktadır ilişkiden 15 gün geçmesinin ardından doğru sonuç verme ihtimali bulunmaktadır.

Bazı anne adaylarında bu haftada lekenle tarzı akıntılar yaşayabilmekteler bunların nedeni sıklıkla yumurtanın rahme yerleşme aşamasında olmaktadır. Bazı anne adaylarında bu erken dönemde kabızlık şikayeti de oluşabilmekte. Ayrıca bu haftada vücut sıcaklığında bir artış ta olabilmektedir.
Daha tam olarak bir gebe kadın değilsiniz çünkü embriyo daha çok ama çok küçük aslında gebeliğin ilk 3 haftası sayılmaz yada görülmez ama biz kısa kısa bunları da anlatacığız.

Cinsel ilişki de rahime bırakılan sperm miktarı çok fazladır yaklaşık 150-200 milyon sayısını bulmaktadır ancak bu kadar çok sperm hücresinden 1000 kadar yumurtalara yaklaşma yeteneğine sahiptirler daha bitmedi bu 1000 adetten en iyisi en yeteneklisi yumurtayı döllemeyi başarabilmekte. Bu arada sperm hücreleri kısımlara ayrılar baş, gövde ve kuyruk olarak.